Corona informatie

Update; 29-05-2020

Beste patiënt,

Wij willen u graag informeren over de maatregelen omtrent het Corona virus.

Wij hechten heel veel waarde aan uw en onze gezondheid en veiligheid. Hierbij is het van groot belang  dat wij alleen patiënten behandelen waarvan wij vrij zeker zijn dat zij gezond zijn en niet besmet zijn met het Corona virus.

Uw afspraak kan doorgang vinden als u onderstaande vragen allen met NEE kunt beantwoorden.
Mocht u een of meerder vragen met ja beantwoorden of er vinden wijzigingen plaats in uw gezondheid de komende dagen dan vragen wij u dit met klem telefonisch aan ons door te geven.

 • Heeft u momenteel Corona?
 • Heeft een van uw huisgenoten/ gezinsleden momenteel Corona?
 • Bent u genezen van Corona korter dan twee weken geleden?
 • Heeft u een of meerdere van onderstaande symptomen;
  • Verkoudheid
  • Niezen
  • Hoesten
  • Keelpijn
  • Benauwdheid
  • koorts (vanaf 38 graden C)
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Huisregels

Om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor u en onze medewerkers, vragen wij u onderstaande huisregels in acht te nemen;

 • Indien u een of meerdere van bovenstaande symptomen heeft neem dan telefonisch contact met ons op.
 • Kom niet te vroeg, maar op het tijdstip van uw afspraak.
 • Wij vragen u om buiten de praktijk te wachten.
 • Houd afstand, de 1,5 meter regel is ook bij ons van toepassing buiten de behandelkamer.
 • Kom indien mogelijk alleen naar de praktijk. Indien noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Desinfecteer bij binnenkomst en bij het verlaten van de praktijk uw handen met handalcohol.
 • Raak zo min mogelijk aan in de praktijk. Wij zullen de deuren voor u openen en sluiten.
 • Mijd het gebruik van het toilet.
 • Indien u een vervolg afspraak moet maken vragen wij u telefonisch contact met ons op te nemen om het verblijf in de praktijk zo kort mogelijk te houden. Verwijzingen en begrotingen ontvangt u van ons per post of e-mail.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor aanvang van sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.