Corona informatie

Update; 18-10-2021

Beste patiënt,

Wij willen u graag op de hoogte houden van de huidige stand van zaken omtrent het Corona virus en de daarbij horende maatregelen.

Wij hechten heel veel waarde aan uw en onze gezondheid. Vandaar dat wij u vragen om onderstaande informatie even goed door te lezen.

Uw afspraak kan doorgang vinden als u onderstaande vragen allen met NEE kunt beantwoorden.
Mocht u een of meerder vragen met ja beantwoorden of er vinden wijzigingen plaats in uw gezondheid de komende dagen dan vragen wij u dit met klem telefonisch aan ons door te geven.

 • Heeft u momenteel Corona?
 • Heeft u een of meerdere van onderstaande symptomen;
  • Verkoudheid
  • Niezen
  • Hoesten
  • Keelpijn
  • Benauwdheid
  • koorts (vanaf 38 graden C)
 • Heeft een van uw huisgenoten/ gezinsleden momenteel Corona?
 • Bent u genezen van Corona korter dan twee weken geleden?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts of benauwdheid klachten?
 • Bent u in thuisisolatie?

Huisregels

Om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor u en onze medewerkers, vragen wij u onderstaande huisregels in acht te nemen;

 • Kom niet te vroeg, maar op het tijdstip van uw afspraak.
 • In de zorg blijft de 1,5 meter regel gehandhaafd. 
 • U kunt weer gebruik maken van onze wachtkamer binnen. Indien er reeds 3 zitplaatsen binnen bezet zijn, vragen wij u gebruik te maken van onze wachtkamer buiten. 
 • Desinfecteer bij binnenkomst en bij vertrek voor het openen van de deur uw handen met handalcohol.
 • Uw vervolgafspraak of uw afspraak voor de volgende periodieke controle kunnen wij aan de receptie voor u inplannen.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor aanvang van sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.